1 year ago

Chuyên nhận làm bằng đại học quốc tế chất lượng

Biết đâu rốt cuộc bạn lại học một ngành hoàn toàn khác thì sao? Ví dụ có rất nhiều sinh viên kỹ thuật chuyển sang học kinh tế, với những kiến thức về định lượng mà họ học được. read more...